НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН   
/ 2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-С 09 ДҮГЭЭР САРЫН 19 /

Мэдээлэл үйлчилгээ: Өнгөрсөн 7 хоногт олон улсын-197, орон нутгийн-169, онцгой тусай үүргийн 9 нислэгт цаг агаарын мэдээ, мэдээллээр үйлчилсэн. Улаанбаатарын богино хугацааны урьдчилсан мэдээ 45, урт хугацааны урьдчилсан мэдээ-28, Тосонцэнгэл-21, Ханбумбатын урьдчилсан мэдээ-32, Овоот-4, бусад-12, чиглэлийн урьдчилсан мэдээ-101, районы-52, угталтын мэдээ-31, хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ-44, аэродромын урьдчилсан мэдээ-14, өндрийн салхины мэдээ-56, сигмет-14, “Чингис хаан” ОУНБ орчмын бодит ажиглалтын 315 мэдээ, уур амьсгалын 56, харьцуулсан ажиглалт 11 зохиож үйлчилсэн. Агаарын температур мaксимум нь 18-нд 20.40C, агаарын минимум температур 15-нд -5.30C, хөрсний минимум температур 17-нд 37.70C, хөрсний минимум температур 15-нд -5.40C, салхины мaксимум 13-нд 34014м/с, хур тунадасны нийлбэр 0,7мм. Цаг агаарын үзэгдлийн хувьд: 12-нд аадар бороо, 12,13,16,17,18-нд шүүдэр, 12,13,15,16,17,18-нд хяруу, 12-нд будан, 17,18-нд утаа ажиглагдсан. 9 дүгээр сарын 8-14-ний хоорондох буудал орчмын бодит болон урьдчилсан мэдээ, чиглэлийн урьдчилсан мэдээ, нисэх буудлуудын 7 хоногийн төлөвт хариу зааварчилга хүргүүлсэн. 9 дүгээр сарын 17-нд Нисэх буудал болон Хөшигийн хөндий дэх нисэх буудал орчмын 7 хоногийн төлвийг нэгтгэж, цахим хуудсанд байршуулсан.

Нислэгийн саатал: Чингис хаан ОУНБ орчимд цаг агаараас шалтгаалсан нислэгийн 3 саатал гарсан. Үүнээс баруун хойдын салхитайгаас 2, хүлээх нислэг хийсэн-1, 2-т гарсан-1, зүүн өмнийн салхитайгаас хүлээсэн-1. Урьдчилсан мэдээний дундаж таарц салхины чиглэлээр 92.75%, хурд 88.03%-тай байсан. Орон нутагт цаг агаараас шалтгаалсан нислэгийн саатал 10 гарсан. Геосан компанийн Тосонцэнгэл-Блок-Тосонцэнгэлийн районы нислэг үүлтэйгээс 4 удаа цуцалж, 1 хүлээсэн. Томас айр компаний АТ-602 JU1918 Согооч бригад-Цагаан нуур сумын район- Согооч бригад районд бороотойгоос 1 нислэг цуцалсан, агаарын температураас 1 нислэг хүлээсэн, газар чийгтэйгээс 1 нислэг цуцалсан. Аэромонголиа компанийн Улаанбаатар-Алтай чиглэлийн нислэг Алтайд агаар муугаас Баянхонгор буцсан Мэдээний таарц салхины чиглэлээр 50%, хурдаар 33,33%, үзэгдэл 50%-тай. Монголын алт компанийн Улаанбаатар-Алаг хад чиглэлийн нислэг Алаг хадад агаар муу тул буцаад Хатгалд буусан.

 Сүлжээ, тоног төхөөрөмж: 2018 оны 09 сарын 15-нд цахилгаан эрчим хүчний тасарсан тул “Онцгой тохиолдолд ажиллах журам”-ын дагуу шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан. Орон нутаг- хэвийн. 14 УЦУОШТ болон 3 нисэх буудалд тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллагаатай байна. /Тавантолгой, Хэнтий нисэх буудлууд хаалттай байгаа, перрон дээрээ нисдэг тэрэг авна/. Хан бумбат НБ-ын MAWS-301 цаг уурын автомат станцын гэрчилгээний хугацаа дууссан тул нислэгт ашиглахгүй. MILOS-520 станцаар хэвийн ажиллана. 9 сарын 28 хүртэл. Хархорин НБ-ын QLC-50 цаг уурын автомат станцын гэрчилгээний хугацаа дууссан тул нислэгт ашиглахгүй. 9 сарын 25 хүртэл. 09 сарын 13-ны өдөр Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны инженерүүд MILOS-520 цаг уурын автомат станцад /RVR/АБХ/ тохиргоо, үйлчилгээ хийсэн.

Япон улсын цаг уурын агентлаг, Хиймэл дагуулын хэлтсээс 2018 оны 09 дүгээр сарын 19-ний 11.20 /03:20 UTC/ цагаас 13.00 /05:00 UTC/ цагийн хооронд Himawari-8/9 газрын хүлээн авах системд техникийн үйлчилгээ хийж, энэ хугацаанд JDDS сервисээр дамжигдах Himawari хиймэл дагуулын мэдээний түгээлтийг зогсоох талаар цахим шуудан ирүүлснийг хэрэглэгчдэд зориулж төвийн сайтад байршуулсан. 09 сарын 18-нд Морин-Уул дахь локаторын станцын орчимд 2 удаа тэсэлгээ хийгдэж, хүчтэй доргилт мэдрэгдсэн. Даргад утсаар мэдэгдэж, хайрганы үйлдвэрүүдэд очиж уулзсан.

Сургалт, дадлага: Доной, Хан бумбат нисэх буудлын цаг уурын техникчид Нислэгийн цаг уурын өргтөөнд бодит ажиглалтын чиглэлээр дадлагажиж байна.

Үйл ажиллагаа:  “Таван толгой” нисэх буудлын үйл ажиллагаа явагдаж эхлэхтэй холбогдуулан хамтран ажиллах гэрээг 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулсан. 2018 оны 09 сарын 18-нд МИАТ ТӨХК-тай байгуулсан гэрээг дүгнэх, сунгах талаар уулзалт зохион байгуулсан. Говь-Алтай аймгийн Алтай нисэх буудлын уур амьсгалын тодорхойлолтын бичилтийг хянаж, цаг уурын дотоод сүлжээгээр хүргүүлсэн. УЦУОСМХ-ийн уур амьсгалын хэлтсийн мэргэжилтнүүдээр боловсруулалтыг хянуулах талаар зөвлөсөн.