ГАДААД СУРГАЛТ
ДОТООД СУРГАЛТ
 • Нислэгийн цаг уурын синоптик инженерүүдийн давтан сургалт
 • Нислэгийн цаг уурын инженер, техникчдийн давтан сургалт
 • 3 дугаар сарын 27, 28-ны өдрүүдэд Нисэхийн сургалтын төвд ИНЕГ-аас зохион байгуулсан ISO9001:2015 стандарт руу шилжих арга зүйн сургалтанд Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, Чанарын менежер бөгөөд хэлтсийн дарга П.Сэржмядаг нар хамрагдсан.
 • Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, дотоод хяналт хариуцсан ажилтан Н.Басбиш нар ИНЕГ-ын Нисэхийн сургалтын төвд англи хэлний 50 цагийн эрчимжүүлсэн сургалтанд хамрагдсан.
 • Жижүүр сантехникч Чулуундорж Нийтийн ахуй үйлчилгээний 5 дугаар төвд цахилгаанчины мэргэжил олгох 35 хоногийн курст суралцсан.
 • Цаг уур орчны хяналт шинжилгээний салбарын нягтлан бодогчдын сургалт
 • Цаг уур, уур амьсгалын горимын мэдээ боловсруулах CLIWARE системийн талаарх сургалт
 • 2,3.4 дүгээр саруудад Авилгатай тэмцэх газрын олон нийтийн төвд Авлигын эсрэг хууль, бусад холбогдох хууль нийгмийн хүрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний явц, үр дүнгийн талаар сургалтанд тус төвөөс 8 албан хаагч хамрагдсан.
 • 04 дүгээр сарын 30-наас 05 дугаар сарын 02-ны хооронд ЦУОШГ-т ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, сүлжээ, мэдээллийн сангийн инженер Ш.Аюушжав нар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах хууль хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох” сургалтад хамрагдсан.
 • 05 дугаар сарын 21-25-нд “Аюулгүй ажиллагааны тогтолцоо болон өндөр эрсдлийг илрүүлэх болон эрсдлийн удирдлага” сургалт, семинарт Чанарын менежер бөгөөд хэлтсийн дарга П.Сэржмядаг, ахлах синоптик Н.Энхдалай нар хамрагдсан.
 • 05 дугаар сарын 21-23-нд АЕГ-т “Архивын баримтад иж бүрэн нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалт хийх, данс бүртгэл үйлдэх ажлын арга зүй архивын онол, арга зүй” сургалтад Захиргаа, хүний нөөцийн ажилтан тус тус хамрагдсан.
 • 9 дүгээр сарын 21,22-ны өдрүүдэд СХЗГ-т “MNS ISO9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо-шаардлага” сургалтанд ДХХА-нууд хамрагдсан.
 • 9 дүгээр сарын 20,21-ний өдрүүдэд БОАЖ-ын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын нябо нарын “Санхүүгийн сахилга, хариуцлага” сургалтанд нягтлан бодогч,
 • 10 дугаар 02-05-ны өдрүүдэд ЦУОШГ, УЦУОСМХ-ийн Цаг уурын холбоо мэдээллийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан “Цаг уурын мэдээллийн технологийн шинэчлэл” сургалтанд Сүлжээ, мэдээллийн сангийн инженер оролцсон.
 • 7 дугаар сарын 25-27-нд Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулагдсан “Уур амьсгалын өөрчлөлт, Мөстөл, Мөсөн гол” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд рөнхий технологич инженер оролцож, илтгэл тавьсан.
 • 10 дугаар 12-нд ИНЕГ-т Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийн анхдугаар хуралд Н.Энхдалай илтгэл тавьсан.
 • 11 дүгээр сарын 29-нд МУИС-ийн Хэрэглээний шинжлэх ухаан, Инженерчлэлийн сургуулиас зохион байгуулсан “Цаг уурын радарын хэрэглээ-2018” үндэсний тавдугаар уулзалт, ярилцлагад “Цаг уурын радарын мэдээг нислэгийн үйлчилгээ ба прогнозод ашиглаж буй өнөөгийн байдал” сэдвээр илтгэл тавьсан.
 • 12 дугаар сарын 6-нд ИНЕГ-аас зохион байгуулсан “Нисэхийн мэдээлэл солилцоо” форумд мэргэжилтнүүд оролцож, “Цаг уурын орчин үеийн дижитал өгөгдөл болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ” сэдвээр илтгэл тавьсан.