ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Хөшигийн хөндийд шинэ нисэх буудал ашиглалтанд орохтой холбоотойгоор Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын 2019 оны А/98 дугаар тушаалаар тус төвийг 57 орон тоотой баталж, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлт хийгдсэн. Зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд хөөрч, буух зурвасын дэргэдэх Нислэгийн цаг уурын өртөөнд М.Чулуунтөмөр, О.Төгсжаргал нарыг томилон ажиллуулж байна. Мөн ажлын дадлага туршлага, ур чадвар, шалгалтын дүнг харгалзан Нислэгийн цаг уурын өртөөний инженер Б.Сарангэрэл, Ц.Аззаяа нарыг Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн синоптикоор шилжүүлэн ажиллуулахаар Ус цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнд дадлагажуулж байна.

Зохион байгуулалтын нэгж: 4 хэлтэс, салбартай Орон тоо: 58  
  Хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалтууд:
 1. Анхан шатны сургалт
  1. Шинээр ажилд орсон ажилтнуудад зориулсан танилцах сургалт
 2. 2. Сэргээх болон давтан сургалт
  1. Ажлын байрны дадлагын өмнөх сэргээх сургалт
  2. Онцгой тохиолдлын үед ажиллах  сургалт, дадлага
  3. Өөрчлөх, шилжих, хувьсах сургалт
  4. Ажлын байрны сэргээх, давтан сургалт
  5. Мэргэшүүлэх болон эрх олгох давтан сургалт /синоптик инженерүүд, техникчдийн/
 3. 3. Мэргэших буюу хөгжих сургалт
  1. Ерөнхий англи хэлний сургалт
  2. Мэргэжлийн англи хэлний ахисан түвшний сургалт
  3. Багшлах, заах арга зүйн чадвар олгох сургалт
  4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт
  5. Аудиторын сургалт
  6. Чанарын менежментийн тогтолцооны талаарх сургалт