ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  • Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын 2018 оны А/03 дугаар тушаалаар батлагдсан тус төвийн зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах синоптик Б.Сүхбаатарыг МҮХ-ийн ерөнхий технологич инженерээр, Морин-Уул локатор, цаг уурын станцын инженер Ш.Аюушжавыг МҮХ-ийн сүлжээ, мэдээллийн сангийн инженерээр, ажлын дадлага туршлага, ур чадварыг харгалзан Ц.Аззаяаг нислэгийн цаг уурын өртөөний инженерээр 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс томилон ажиллуулж байна.
СУРГАЛТ
  • 2 дугаар сард: Захиргаа, хүний нөөцийн ажилтан Д.Баярмаа Архивын ерөнхий газарт “Баримт, бичгийн стандарт, баримт бичгийг зохион бүрдүүлэх арга зүй” сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтанд;
  • 3 дугаар сард: Иргэний агаарын тээврийн нислэгт цаг уурын мэдээгээр үйлчилдэг төв, орон нутгийн синоптик инженерүүдийн мэргэшүүлэх давтан сургалтыг зохион байгуулж, 25 ажилтан хамрагдсан.  Тус төвийн удирдлага, хэлтсийн дарга нар Авлигатай тэмцэх газарт Авлигын эсрэг хууль, бусад холбогдох хууль, нийгмийн хүрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний явц, үр дүнгийн талаар сургалтанд;
  • 4 дүгээр сард: Тус төвийн ахлах синоптик инженер Г.Буяндэлгэр БНСУ-ын Сөүл хотноо Солонгосын Цаг уурын байгууллагаас зохион байгуулсан “Цаг уурын урьдчилсан мэдээ” сэдэвт 21 хоногийн сургалтанд хамрагдсан.