ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  • Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын 2018 оны А/03 дугаар тушаалаар батлагдсан тус төвийн зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах синоптик Б.Сүхбаатарыг МҮХ-ийн ерөнхий технологич инженерээр, Морин-Уул локатор, цаг уурын станцын инженер Ш.Аюушжавыг МҮХ-ийн сүлжээ, мэдээллийн сангийн инженерээр, ажлын дадлага туршлага, ур чадварыг харгалзан Ц.Аззаяаг нислэгийн цаг уурын өртөөний инженерээр 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс томилон ажиллуулж байна.
СУРГАЛТ
  • 2 дугаар сард: Захиргаа, хүний нөөцийн ажилтан Д.Баярмаа Архивын ерөнхий газарт “Баримт, бичгийн стандарт, баримт бичгийг зохион бүрдүүлэх арга зүй” сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтанд;
  • 3 дугаар сард: Иргэний агаарын тээврийн нислэгт цаг уурын мэдээгээр үйлчилдэг төв, орон нутгийн синоптик инженерүүдийн мэргэшүүлэх давтан сургалтыг зохион байгуулж, 25 ажилтан хамрагдсан.  Тус төвийн удирдлага, хэлтсийн дарга нар Авлигатай тэмцэх газарт Авлигын эсрэг хууль, бусад холбогдох хууль, нийгмийн хүрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний явц, үр дүнгийн талаар сургалтанд;
  • 4 дүгээр сард: Тус төвийн ахлах синоптик инженер Г.Буяндэлгэр БНСУ-ын Сөүл хотноо Солонгосын Цаг уурын байгууллагаас зохион байгуулсан “Цаг уурын урьдчилсан мэдээ” сэдэвт 21 хоногийн сургалтанд хамрагдсан.
  • Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын 2018 оны А/03 дугаар тушаалаар батлагдсан тус төвийн зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд Хөшигийн хөндийд шинэ нисэх буудал ашиглалтанд орохтой холбоотойгоор орон тоогоо нэмж хөөрч, буух зурвасын дэргэдэх Нислэгийн цаг уурын өртөөнд Баянхонгор аймгийн УЦУОШТ-ийн хэмжих хэрэгслийн техникч С.Баярдулам, Завхан аймгийн УЦУОШТ-ийн синоптик инженер Д.Цэрэннамжил, Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШТ-ийн ХАА-н техникч О.Мягмардулам нарыг инженерээр, жижүүр цахилгаанчнаар А.Баярсайханыг, Морин-Уул локатор, цаг уурын станцын дизель генераторчоор П.Бямбасүрэн нарыг томилон ажиллуулж байна. Мөн ажлын дадлага туршлага, ур чадвар, шалгалтын дүнг харгалзан Нислэгийн цаг уурын өртөөний инженер Ц.Баярмаа, Ш.Балжинням нарыг Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах синоптикоор дэвшүүлэн ажиллуулж байна.
  • Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах синоптик Д.Ганбат, Н.Энхдалай нар 2018 оны 6 дугаар сарын 27-ноос 7 дугаар сарын 06-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Цаг уурын байгууллагаас зохион байгуулсан “Цаг уурын хиймэл дагуулын бүтээгдэхүүний хэрэглээ” сэдэвт олон улсын сургалтанд хамрагдаж, цаг агаарын урьдчилсан мэдээнд цаг уурын хиймэл дагуулын сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүнийг ашиглах, тайлал хийх, түүний хэрэглээтэй танилцаж судалсан. Мөн ахлах синоптик Ц.Бадамханд БНХАУ-ын Бээжин хот дахь Дэлхийн цаг уурын байгууллагын бүсийн сургалтын төвд БНХАУ-ын Нислэгийн цаг уурын төв, Нислэгийн хөдөлгөөний төлөвлөлтийн хэлтэс, Цаг уурын байгууллагын хамтран зохион байгуулсан “Азийн бүсийн нислэгийн цаг агаарын аюултай үзэгдлийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт семинарт 2018 оны 7 дугаар сарын 08-13-ны өдрүүдэд оролцлоо.
НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН ЗАР