ТОВЧ ТҮҮХ

Нислэг, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, түүний эдийн засгийн үр ашиг олон зүйлээс хамаарах боловч тухайн газар, орны уур амьсгал, цаг уурын нөхцөл онцгой нөлөө үзүүлнэ. Иймээс агаарын хөлгийн нислэг хөдөлгөөнийг цаг агаарын байдалтай уялдуулан зохицуулахад онгоц хөөрөх, буух, аэродром орчмын болон нислэгийн замын дагуух цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх шаардлагатай байдаг. Энэхүү үүргийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газрын харъяа Нислэгийн цаг уурын төв 1967 оноос хойш бие даан дагнан гүйцэтгэж байна. Анх 1925 оны 5 дугаар сард Улаанбаатар хотод нисэх онгоцны буудал барьж 5 дугаар сарын 25-нд ЗХУ-аас Ю-13 хэмээх тээврийн зориулалттай нисэх онгоцыг БНМАУ-д шилжүүлэн өгсөнөөр нисэх хүчний суурь тавигдаж “Агаар тандагч” гэсэн тусгай орон тооны хүн ажиллаж нислэг эхлэхийн өмнө цаг агаарын байдлыг тандан тусгай нислэг хийсний дараа тухайн нислэг эхлэхийг шийддэг журамтай байжээ. Эдүгээ гадаад дотоодын нийлсэн 16-20 авиакомпани, 20 гаруй агаарын хөлөг, 20 гаруй аэродромыг цаг уурын мэдээ мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

nislegiin-tsag-uur-logo-jijig

2019 он

МАНПИНГ ажлын хэсгийн “Цаг уурын мэдээллийн солилцоо, хэрэгцээ, үйлчилгээний ажлын баг”-ийн анхдугаар хурал зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

2018 он

Нислэгийн цаг уурын үйлчилгээнд Чанарын менежментийн тогтолцоог ISO9001:2015 олон улсын стандартын дагуу хэрэгжүүлснийг баталгаажуулж 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр гэрчилгээ олголоо.

Дэлгэрэнгүй

2017 он

2017 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс Нисэх багт онлайн хэлбэрээр /цахим хуудас/ нислэгийн замын дагуух чиглэлийн урьдчилсан мэдээгээр үйлчилж эхэлсэн.

Дэлгэрэнгүй

2016 он

Японы “HimawariCast” хиймэл дагуулын мэдээлэл хүлээн авах болон боловсруулах, систем суурилуулагдсан.

Дэлгэрэнгүй

2015 он

ИНЕГ болон ЦУОШГ-ын хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ сунгагдсан.

Дэлгэрэнгүй

2014 он

“Нислэгийн цаг уурын талаарх зарим зөвлөмжүүд”-ийг эмхэтгэж төвийн ЭШАА агсан Б.Жигмидоржийн дурсгалд зориулан хэвлүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй

2013 он

Нислэгийн цаг уурын төвийн ажлын шинэ байрны хоёр давхар барилга ашиглалтанд орсон.

Дэлгэрэнгүй

2012 он

Буянт-Ухаа, Морин-Уул станцад VAISALA фирмийн AWS-330 маркийн цаг уурын автомат станцыг шинээр суурилуулсан.

Дэлгэрэнгүй

2011 он

ИНЕГ-ын харъяа орон нутгийн нисэх буудлын цаг агаарын бодит мэдээний үйлчилгээний ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг орон нутгийн УЦУОША-ны нисэхийн цаг уурын 14 техникч тус төвийн харъяалалд шилжин ирж зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлт хийсэн.

2010 он

“http://www.aviationweather.mn” гэсэн вэб сайттай болов.

Дэлгэрэнгүй

2008 он

Буянт-Ухаа нислэгийн цаг уурын станцад бодит ажиглалтын CAMS620 автомат станц суурилуулав.

Дэлгэрэнгүй

2007 он

Буянт-Ухаа станцын хөөрч, буух зурвасын дагуух алсын барааны харагдацын тэмдэгтүүдийг сонгон /өдөр-26, шөнө-20 тэмдэгт/ баталгаажуулсан. Мөн ХБЗ-ын дагуу баруун хойд чиглэлд АБХ-ын 6000м-ийн шөнийн гэрлэн тэмдэгтийг нэмж суурилуулсан.

2006 он

Хөшигийн хөндийд олон улсын нисэх буудал барихтай холбогдуулан цаг уурын автомат станцын 2002-2005 оны мэдээг боловсруулж, салхины давтагдлын боловсруулалт хийсэн.

2004 он

MILOS-520 автомат цаг уурын станцын мэдээг Олон улсын мэдээ солилцоонд шууд гаргах болсон. Байгууллагын лого, тэмдэг хийж, патентын гэрчилгээ авав.

2003 он

Буянт-Ухаа станцын цаг уурын автомат станцад шинэчлэл хийж,  VAISALA фирмийн MILOS-520, QLI-50 цаг уурын автомат станцын мэдээллээр хангах болов.

2002 он

07 дугаар сарын 10-нд ИНЕГ-аасНисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ 174-01”-ийг авсан анхны байгууллага болсон.

2001 он

ИНЕГ-ын интэрнэтийн сүлжээнд холбогдов. Нислэгийн цаг уурын төвийн дүрэм батлагдав.

2000 он

Морин-Уул радар, цаг уурын станц болж өргөжсөн.

1999 он

Монгол улсын Засгийн газрын 1998 оны 210 дугаар тогтоол, Байгаль орчны сайдын 1999 оны 82 дугаар тушаалаар Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын байцаагчийн эрх олгосон.

1997 он

Мэдээлэл солилцооны нэгдсэн сүлжээнд холбогдож BITCOM терминалаар мэдээ солилцож эхэлсэн. Хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах систем /NOAA14/, SADIS систем суурилагдсан.

1996 он

Мэдээлэл солилцоонд ПС-386 компьютер ашиглах болов

1993 он

Цаг уурын ажиглалтын автомат станц VAISALA, MILOS-200 суурилагдсан.

1992 он

Цаг уурын зургийн боловсруулалтын хуулан хэвлэгч ФИАЛКА аппарат суурилагдсан.

1989 он

Алсын бараа, үүлний өндөр, салхины чиглэл, хурд хэмжих ФИ-1, ИВО, М- 49, М-63 төхөөрөмжүүд, радио хүлээн авагч Р-399, электрон телетайп F-2000 тавигдсан.

1986 он

Радио хүлээн авагч Р-250, хуулан хэвлэгч ИНЕЙ-П төхөөрөмж тавигдсан.

1979 он

3 дугаар сарын 31-нд Морин-Ууланд цаг уурын станц нээгдэв.

1978 он

Нислэгийн цаг уурын төв /НЦУТ/ байгуулагдав.

Дэлгэрэнгүй

1977 он

12 дугаар сарын 28-наас уур амьсгалын болон нислэгийн цаг уурын ажиглалт хийдэг Буянт-Ухаа цаг уурын станц байгуулагдсан.

1967 он

Нислэгийн цаг уурын станц байгуулагдаж агаарын тээврийг цаг агаарын мэдээгээр хангах үүргийг дагнан гүйцэтгэх болсон.

Дэлгэрэнгүй

1959 он

Цаг уурын мэдээлэл хүлээн авахад телетайп Т-51, КМПУ радио хүлээн авагч, антенны өсгөгч ШАУ-51, хуулан хэвлэгч ЛАДОГА аппарат зэргийг ашиглаж байсан.

1947 он

Урьдчилан мэдээлэх групп байгуулагдаж, урьдчилсан мэдээгээр хангах болов.

1936 он

Иргэний агаарын тээврийн нислэгт цаг уурын станцын бодит мэдээгээр үйлчилж эхэлсэн.

1925 он

Агаарын тээвэрт үйлчлэх зорилгоор агаар тандагч гэж 1 хүн ажиллаж эхэлсэн.

Дэлгэрэнгүй