“МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг”-т шалгарлаа

“МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг”-т шалгарлаа

Нислэгийн цаг уурын өртөөний инженер Х.Агиймаа МУИС-н ахисан түвшний суралцагчдад зориулсан “МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг-2020” тэтгэлэгт шалгарлаа. МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг нь тус их сургуульд суралцаж буй суралцагчдын сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, амжилттай суралцаж буй шилдэг оюутныг урамшуулах, зарим мэргэжлээр элсэгчдийг дэмжих зорилготой. МУИС-ийн захирлын А/509 тоот тушаалаар томилогдсон МУИС-ийн бүх бүрэлдэхүүн сургуулийн профессор багш нарын төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг хуралдаж, тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан суралцагчдын материалтай танилцан, тэтгэлгийн зорилго, шаардлагын дагуу 10 суралцагчийг шалгаруулснаас Нислэгийн цаг уурын өртөөний инженер Х.Агиймаа шалгарчээ. Ажил, сурлагын өндөр амжилт хүсье.

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад хамрагдав

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад хамрагдав

Байгаль орчны сайд, Хүн амын бодлого Хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 1996 оны 22/38/68 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарын инженер, техникчдэд мэргэшлийн зэрэг, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам”-ын шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, тус төвийн Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, ахлах синоптик инженер Б.Солонго, Л.Одгариг нар синоптик инженерийн мэргэшлийн 2 дугаар зэрэг, Чанарын менежерийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Ганбат, Дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Басбиш, ахлах синоптик инженер Ц.Бадамханд, Г.Ганболд, Г.Буяндэлгэр, Б.Батцэцэг, синоптик инженер Ц.Баярмаа, төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай нар мэргэшлийн 3 дугаар зэргийн болзол хангалаа. Нийт инженерүүддээ ажлын амжилт хүсье.

Үндэсний чанарын чуулган 2019 зохион байгуулагдлаа

Үндэсний чанарын чуулган 2019 зохион байгуулагдлаа

Монгол улсын шадар сайдын ивээл дор Дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан Үндэсний чанарын чуулган 2019 оны 11 сарын 15-нд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Үндэсний чанарын чуулганд Чанарын менежер Д.Ганбат, төсөл хөтөлбөр судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай нар оролцлоо.

Цахим сургалтад хамрагдлаа

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ОУИНБ/-ын стандарт, зөвлөмжийн хэрэгжилттэй холбоотой онолын зарчим, Аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо, Аюулгүй байдлын хөтөлбөр-ийн үндсэн ойлголтыг өгөх “Аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт ОУИНБ-ын цахим сургалтад Төсөл хөтөлбөр судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай хамрагдлаа.

Хүйтний улирлын цаг агаарын онцлог

ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ЦАГ АГААРЫН ОНЦЛОГ

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс (цаг уурын 48 өртөөний 1940-2015 оны мэдээгээр газар орчмын агаарын температур 2.24оС-ээр дулаарсан) үүдэн Монгол орны ихэнх нутгийг хамарч удаан хугацаагаар их хүйтэн өвөл болох нь цөөрч байгаа боловч ХХI зуун гарсаар жилийн хамгийн хүйтэн 1 дүгээр сард их хүйтрэлт цөөнгүй давтагдаж байлаа. Ингэж их хүйтрэх нь бэлчээрийн мал аж ахуйн маллагаа, арчилгаа, төвлөрсөн хот, суурин газруудын дулаан, цахилгаан эрчим хүч, агаарын тээвэр, авто болон төмөр зам, барилгын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд нэлээд хүндрэл, бэрхшээл учруудаг билээ.

Монгол орны хүйтэн улирал 11 дүгээр сараас 3 дугаар сарын хооронд гэж үздэг боловч үндсэндээ 12 дугаар сараас 2 дугаар сард үргэлжлэх ба энэ хугацаанд агаар, хөрсний температур эрс багасаж их хүйтрэх, цас орох, цасан бүрхүүл тогтох, цасан шуурга шуурах, их цас унах, том хот суурин газарт өтгөн утаа тогтох, манан татах зэрэг үзэгдэл ажиглагддаг онцлогтой. Өвлийн улиралд ажиглагддаг цаг агаарын үзэгдлүүдийн нислэгийн аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүй цаг агаарын нөхцөлүүдээс урьдчилсан сэргийлэх зорилгоор дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Мөстөлт түүний агаарын хөлөгт үзүүлэх нөлөө.

Хэт хөрсөн усан дусал агаарын хөлгийн гадаргуутай мөргөлдөх үед температур 00 градусаас бага байхад агаарын хөлгийн мөстөлт үүснэ. Нисэх онгоцонд мөстөлт үүсэх нь агаарын хөлгийн аэродинамик шинж чанарыг өөрчилж, хөдөлгүүрийн үйл ажиллагаа алдагдах, агаарын хөлгийн гүйцэтгэлд ноцтой нөлөөлж болзошгүй юм.  Мөстөлт нь агаарын хөлөгт аэродинамик нөлөө буюу өндөр алдах, их биеийн жин өсөх, хөдөлгүүр зогсох, онгоцны дугуй буухгүй болох, холбооны хэрэгсэлд нөлөөлөх, харах талбайг багасгах, онгоцны доргилт илүү их болгох, түлшний зарцуулалт ихэсгэх зэргээр нөлөөлдөг байна.

Цас түүний агаарын хөлөгт үзүүлэх нөлөө.

Бага зэргийн цас орж байсан ч алсын барааны харагдацыг бууруулах нөлөө үзүүлж байдаг. Тэг градусаас бага температуртай үед цасан ширхэгүүд нь хайлахгүй томордог боловч агаарын хөлөгт сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй. Гэсэн хэдий ч агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн бүхээг, хэвлий, нээлттэй дугуйн хүрдэнд бөөгнөрөх, наалдаж саад учруулж болзошгүй. Энэхүү бөөгнөрөл нь хөдөлгүүрт агаарын урсгалыг хязгаарлах, буух тоног төхөөрөмжид саад учруулж болно. Цас нь газар дээр хөдөлгөөнгүй эсвэл явгалж буй агаарын хөлгийн гадаргууд хуримтлагдаж, аэродинамикийг алдагдуулж, агаарын хөлгийн жинг нэмэгдүүлнэ.  Мөн салхины шил нь цасаар хучигдаж, салхины шил арчигч (хэрэв суурилуулсан бол) нь ажиллахгүй болж болох бөгөөд, хөдөлгүүрийн хоолой бөглөрч магадгүй юм. Ингэснээр агаарын хөлгийн хурд, өндөршилийг заахад алдаа гарна. Нойтон (хайлж буй) цас нь агаарын урсгалаар хялбархан хэлбэржиж агаарын хөлгийн гадаргууг бүрхдэг. Дээр дурьдсанчлан цас нь агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн бүрхүүл, дугуйн хүрд, хөдөлгүүрийн агааржуулагчид бөөгнөрч ихээхэн сөрөг үр дагаварт хүргэж болзошгүй. Хөөрч буух зурвас дээр цас тогтвол тоормослох үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөг. Иймд агаарын хөлгийг хөөрөхөөс өмнө мөстөлтийг арилгах шингэн хэрэглэх зэрэг мөстөлтөөс сэргийлэх арга хэмжээ авах ёстой байдаг.

Манан түүний агаарын хөлөгт үзүүлэх нөлөө.

Манан нь хэвтээ чиглэлийн алсын барааг 1000м-ээс бага болтол бууруулдаг маш жижиг усан дусал, мөсөн талстын агаар дахь хуримтлал бөгөөд үзэгдэх орчинг эрс багасгадаг тул агаарын хөлгийг газардахад хүндрэл учруулдаг. Мөсөн манан нь үзэгдэх орчинг мөн адил хязгаарлах бөгөөд хөөрч буух зурвасын гадаргыг нимгэн мөсөөр хучдаг.

Утааны үзэгдэл, түүний агаарын хөлөгт үзүүлэх нөлөө.

Ахуйн гаралтай утаа нь жилийн хүйтэн, шилжилтийн улиралд, өөрөөр хэлбэл 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 дүгээр сард Улаанбаатар хотод мэдэгдэхүйц нэмэгддэг. Утаа тогтвортой тогтож эхэлснээс хойш өглөөний 5-6 цагийн үеэс эхлэн ажиглагдаж, аажим өтгөрч 9-12 цагийн хооронд алсын барааны харагдац хамгийн бага хэмжээнд хүрч, үдээс хойш 16 цагийн орчмоос бага зэрэг шингэрэх боловч дахин өтгөрч, шөнөжин утаатай хонодог байна. Алсын барааны харагдац 10 км-ээс доош орсон утаатай бүх тохиолдлын 45.2% нь 4-6 км, 37.9% нь 2-3 км, 11,5% нь 1 км, түүнээс бага, 5.4% нь 7-10 км болдог. Хотын утааны өтгөрөлтийн байдал, түүнээс хамаарч алсын барааны харагдац /АБХ/ муудах нь сар бүр харилцан адилгүй байна.

2019-2020 оны XI-I сарын урьдчилсан төлөв

2019-2020 оны XI-I сарын уур амьсгалын тойм

XI сард Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтэйн уулархаг нутгаар -12…-200C, Өмнөговь, Дорноговийн нутаг, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговийн өмнөд хэсэг -2…-80C, бусад нутгаар -8…-120C хүйтэн байдаг. XII-I сард хүйтэрч Увс, Завханы зүүн, Хөвсгөлийн баруун хойд, Төв, Сэлэнгийн зүүн хэсгээр -24…-300C, Өмнөговийн нутаг, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговийн өмнөд хэсэг, Цэцэрлэг, Арвайхээр орчмоор -8…-160C, бусад нутгаар -16…-240C хүйтэн байдаг. XI сараас эрс багасаж Баруун, Төв, Зүүн аймгуудын нутгийн хойд хэсгээр 4-10 мм, бусад нутгаар 1-4 мм хүртэл хур тунадас ордог байна. Харин XII-I сард Хангай, Хөвсгөл, Хэнтэйн уулархаг нутаг, Орхон-Сэлэнгийн сав, Дорнодын тал нутгаар 2-8 мм, бусад нутгаар 2 мм хүртэл цас ордог. Дэлгэрэнгүй

2019 оны 11 сарын цаг агаарын урьдчилсан төлөв

УУР АМЬСГАЛЫН ТОЙМ

Уур амьсгалын дунджаар агаарын температурын сарын дундаж нь Увсын зүүн, Завхан, Баянхонгорын хойд, Хөвсгөлийн баруун хэсгээр 14-19 градус, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговийн өмнөд хэсэг, Өмнөговийн нутгаар 2-8 градус, бусад нутгаар 9-14 градус хүйтэн байдаг. Гэвч зарим жил энэ утгаас нийлээд хазайдаг. Тухайлбал: 1988, 1990, 1994, 1995, 1999, 2001, 2005-2008 онд ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас 1-3 градусаар дулаан байсан ба өдрийн үнэмлэхүй их температур говийн нутгаар 13-18 градус, бусад нутгаар 5-10 градус хүрч дулаарсан бол 1986, 1987, 1993, 1996, 2000, 2002, 2003, 2009, 2012  онд ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас 1-6 градусаар хүйтэн байсан бөгөөд 2000 онд үнэмлэхүй бага температур Завхан, Баянхонгор, Архангайн хойд, Хөвсгөлийн баруун хэсгээр 35-40 градус, бусад нутгаар 28-33 градус хүрч хүйтэрч байв.

Энэ сард Увсын хойд, Завханы баруун хойд хэсгээр 8-11мм, Завхан, Төв аймгийн ихэнх нутаг, Хөвсгөл, Сэлэнгийн баруун, Булганы зүүн, Ховд, Архангайн өмнөд, Хэнтийн хойд, Дорнодын баруун хойд, Сүхбаатар, Дорнодын зүүн өмнөд хэсгээр 4-7мм, бусад нутгаар 0-3 мм хур тунадас ордог боловч жил бүр харилцан адилгүй. Тухайлбал: 1980 онд Завхан, Сэлэнгэ, Төв аймгийн нутгаар, 1986, 1992, 1993 онд нутгийн өмнөд хэсгээр, 2000, 2002, 2003 онд төв ба зүүн зүгийн нутгаар, 2009 онд нутгийн баруун хагаст  олон жилийн дунджаас 1-3 дахин их цас орсон бол 1988, 1995, 1997,1999, 2004-2008 онд ихэнх нутгаар  дунджаас бага цас оржээ. Олон жилийн дунджаар ихэнх нутгаар 2-8 см зузаан цас тогтдог боловч цас их орсон жил 20 см хүрдэг. Цасан шуурга жил бүр 2-5 удаа, зарим жил 6-8 удаа ажиглагддаг. Салхи 15 м/с-ээс хүчтэй болох тохиолдол Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Дундговийн нутгаар жил бүр 3-5, бусад нутгаар 2-3 удаа ажиглагддаг. Сүүлийн жилүүдэд ажиглагдсан салхины үнэмлэхүй их хурд 1975 онд Өлгий хот орчимд 30 м/с, 1978 онд Төв, Дундговийн нутгаар, 1991 онд ихэнх нутгаар 18-28 м/с, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговийн нутгаар 40 м/с хүрч хүчтэй шороон болон цасан шуурга шуурч байжээ

ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ

Баруун зүгийн нутаг. Агаарын температурын сарын дундаж нь Хангайн уулархаг нутгаар 14-19 градус, Алтайн өвөр говиор 2-7 градус, бусад нутгаар 9-13 градус хүйтэн байдаг бөгөөд энэ сард олон жилийн дунджийн орчим байх төлөвтэй байна. Нэгдүгээр арав хоногийн эхээр Алтайн өвөр говь, Олон нууруудын хөндийгөөр шөнөдөө 3-8 хүйтэн, өдөртөө 5-10 градус дулаан, Идэр, Тэс, Хүрэн бэлчир, Завхан голын эхээр шөнөдөө 21-26 градус, өдөртөө 5-10 градус хүйтэн, бусад нутгаар шөнөдөө 8-13 градус хүйтэн, өдөртөө 3-8 дулаан байна. Нэгдүгээр арав хоногийн сүүлч үе, хоёрдугаар арав хоногийн дунд үе, 3 дугаар 10 хоногийн сүүлч үеэр Алтай, Хангайн уулархаг нутаг, Идэр, Тэс, Хүрэн бэлчир, Завхан голын эхээр  шөнөдөө 25-30 градус, өдөртөө 12-17 градус хүйтэн, Алтайн өвөр говиор шөнөдөө 8-13 градус хүйтэн өдөртөө 0-5 градус дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 15-20 градус, өдөртөө 3-8 градус хүйтэн байх төлөвтэй. Энэ сард орох хур тунадасны хэмжээ нь Увсын ихэнх нутаг Завханы хойд хэсэг болон Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгорын өмнөд хэсгээр олон жилийн дунджаас их, бусад нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй. Нэгдүгээр арав хоногийн сүүлч үе, хоёрдугаар арав хоногийн дунд үе, 3 дугаар 10 хоногийн сүүлч үеэр цас орох төлөвтэй. Салхи нэгдүгээр арав хоногийн эхэн болон хоёрдугаар арав хоногийн дунд үеэр зарим газраар 16-18 м/с, Алтайн салбар уулсаар зарим үед 24 м/с хүртэл ширүүсч цасан болон шороон шуурга шуурах төлөвтэй.

Төвийн нутаг. Агаарын температурын сарын дундаж нь Хөвсгөлийн уулархаг нутгаар 15-20 градус, бусад нутгаар 8-13 градус хүйтэн байдаг бөгөөд энэ сард  Өвөрхангайн ихэнх нутаг, Төв аймгийн өмнөд хэсгээр олон жилийн дунджаас 0.5-1.0 градусаар дулаан, бусад нутгаар олон жилийн дундажийн орчим байх төлөвтэй байна. Нэгдүгээр арав хоногийн эхний хагаст Хөвсгөл, Хангай, Хэнтэйн уулархаг нутгаар шөнөдөө 18-23 градус өдөртөө 3-8 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 9-14 градус хүйтэн, өдөртөө 1 градус хүйтнээс 4 градус дулаан байх төлөвтэй байна. Нэгдүгээр арав хоногийн сүүлч, хоёрдугаар арав хоногийн дунд үе, гуравдугаар арав хоногийн сүүлчээр бага зэрэг хүйтэрч  Дархадын хотгор, Хараа, Ерөө, Туул, Тэрэлж голуудын сав дагуух нутгаар шөнөдөө 26-31 градус өдөртөө 14-19 градус хүйтэн, бусад нутгаар шөнөдөө 22-27 градус, өдөртөө 13-18 градус хүрч хүйтрэх төлөвтэй. Энэ сард Хөвсгөлийн ихэнх, Булганы баруун хойд хэсгээр олон жилийн дунджаас ахиу, бусад нутгаар олон жилийн дунджийн орчим цас орох төлөвтэй. Нэгдүгээр арав хоногийн дунд ба сүүлч, хоёрдугаар арав хоногийн дунд үеэр нутгийн хойд хэсгээр, гуравдугаар арав хоногийн сүүлчээр зарим газраар цас орох төлөвтэй. Салхи нэг болон хоёрдугаар арав хоногийн дунд болон сүүлчээр, гуравдугаар арав хоногийн сүүлчээр зарим газраар 16-18 м/с хүртэл ширүүсч шороон болон цасан шуурга шуурах төлөвтэй.

Зүүн зүгийн нутаг. Агаарын температурын сарын дундаж нь ихэнх нутгаар 8-13 градус хүйтэн байдаг бөгөөд энэ сард ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас 0.5-1.0 градусаар дулаан байх төлөвтэй байна. Нэгдүгээр арав хоногийн эхний хагаст Хэнтийн уулсаар шөнөдөө 15-20 градус, өдөртөө 1-6 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 10-15 градус хүйтэн, өдөртөө 1 градус дулаанаас 4 градус хүйтэн байна. Нэгдүгээр арав хоногийн сүүлчээр бага зэрэг хүйтэрнэ. Хоёрдугаар арав хоногийн дунд үе болон хүйтэрч шөнөдөө ихэнх нутгаар 18-23 градус, өдөртөө нутгийн хойд хэсгээр 10-15 градус, бусад нутгаар 4-9 градус хүйтэн байна. Гуравдугаар арав хоногийн сүүлчээр хүйтний эрч бага зэрэг чангарч Хэрлэн, Онон, Улз, Халх голын хөндийгөөр шөнөдөө 23-28 градус, өдөртөө 12-17 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 20-25 градус, өдөртөө 8-13 градус хүйтэн байна. Энэ сард ихэнх нутгаар олон жилийн дунджийн орчим цас орох төлөвтэй байна. Нэгдүгээр аравхоногийн сүүлч, хоёрдугаар арав хоногийн дунд үеэр ихэнх нутгаар, гуравдугаар арав хоногийн сүүлчээр зарим газраар цас орно. Салхи нэгдүгээр арав сүүлч, хоёрдугаар арав хоногийн дунд үеэр зарим газраар 16-18 м/с хүртэл ширүүсч шороон болон цасан шуурга шуурах төлөвтэй.

Говийн нутаг. Агаарын температурын сарын дундаж нь Дундговь, Дорноговийн хойд хэсгээр 6-11 градус, бусад нутгаар 1-6 градус хүйтэн байдаг бөгөөд энэ сард ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас 0.5-1.0  градусаар дулаан байх төлөвтэй байна. Нэгдүгээр арав хоногийн ихэнх хугацаанд нутгийн хойд хэсгээр шөнөдөө 9-14 градус хүйтэн, өдөртөө 3-8 градус дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 3-8 градус хүйтэн, өдөртөө 7-12 градус дулаан байна. Нэгдүгээр арав хоногийн сүүлчээр бага зэрэг хүйтэрнэ. Хоёрдугаар арав хоногийн сүүлийн хагаст нутгийн хойд хэсгээр шөнөдөө 14-19 градус, өдөртөө 0-5 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 9-14 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаанаас 1 градус хүйтэн байна. Гуравдугаар арав хоногийн сүүлчээр  нутгийн хойд хэсгээр шөнөдөө 20-25 градус, өдөртөө 8-13 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 16-21 градус, өдөртөө 4-9 градус хүйтэн байх төлөвтэй. Энэ сард орох хур тунадасны хэмжээ нь ихэнх нутгаар олон жилийн дунджийн орчим цас орох төлөвтэй байна. Нэгдүгээр арав хоногийн сүүлчээр нутгийн хойд хэсгээр, хоёрдугаар арав хоногийн дунд үеэр зарим газраар цас орох төлөвтэй. Салхи нэгдүгээр арав хоногийн дунд болон сүүлчээр мөн хоёрдугаар арав хоногийн дунд үеэр 18-20 м/с хүрч шороон болон цасан шуурга шуурах төлөвтэй.

Сургалт зохион байгуулагдлаа

Сургалт зохион байгуулагдлаа

Иргэний агаарын тээврийн нислэгт цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр үйлчлэх орон нутгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвүүдийн синоптик инженерүүдэд зориулсан нислэгийн цаг уурын мэргэшлийн анхан шатны сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн 14 хоногийн хугацаатай ЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Нислэгийн цаг уурын төвд зохион байгууллаа. Уг сургалтад Архангай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Төв, Өмнөговь, Дорноговь аймгийн УЦУОШТ-үүдээс 15 синоптик инженер оролцож холбогдох журмын дагуу ЦУОШГ-ын даргын тушаалаар нислэгт цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр үйлчлэх “Мэргэшлийн үнэмлэх” олголоо.

MANPING II хурал зохион байгуулагдлаа

MANPING II хурал зохион байгуулагдлаа

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг (MANPING)-ийн II хурал 2019 оны 10 сарын 18-нд Их тэнгэр цогцолборт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Хуралд MANPING-ийн Нислэгийн хөдөлгөөний менежмент, цаг уурын дэд ажпын хэсгийн Цаг уурын мэдээллийн солилцоо, хэрэгцээ, үйлчилгээний ажлын багийг төлөөлж Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай нар оролцлоо. Агаарын навигацийн үйлчилгээн дэх цаг уурын үйлчилгээнд ОУИНБ, Ази номхон далайн бүс /APANPIRG/ -ээс тавьж буй шаардлага, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн “Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудалд шилжлэг салхи илрүүлэх, мэдээлэх тоног төхөөрөмж суурилуулах” сэдвээр Б.Болормаа илтгэл хэлэлцүүлж, MANPING-ийн үйл ажиллагааны зорилт, төлөвлөгөөний төсөлд амжилттай орууллаа.