Хаврын улирлын цаг агаарын онцлог

ХАВРЫН УЛИРЛЫН ЦАГ АГААРЫН ОНЦЛОГ

Шилжилтийн улиралд манай орны цаг агаарын нөхцөл эрс хувьсамтгай байдгаас нам үүл үүсч уулаар суух, борооны бөөн үүл үүсэх, ихээхэн хэмжээний газар нутгийг хамарсан хүчтэй цасан болон шороон шуурга шуурч алсын барааны харагдац муудах, нислэгийн замд сэгсрэлт, мөстөлт үүсэх, шар усны үер болон түймэр болох зэрэг нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдэл үүсэх магадлал өндөр байдаг. Өндрийн фронтын бүс Монгол улсын нутаг дээгүүр дамнан байрлаж, циклоны давтагдал нэмэгддэгээс салхины хүч ихсэж цасан ба шороон шуурганы ихэнх нь хавар тохиолддог.

Хүчтэй салхи: Хүчтэй салхи үүсэх нь өндрийн фронтын бүсийн дагуу өндрийн хотос дайран өнгөрөх үед циклон идэвхиждэгтэй холбоотой байдаг. Буянт-Ухаа орчим ихэвчлэн хойд ба баруун хойд зүгийн хүчтэй салхи зонхилох боловч зүүн өмнөдийн хүчтэй салхи нийт тохиолдлын бараг гуравны нэг хувийг эзэлдэг. Салхины хурдыг авч үзвэл манай орны ихэнх нутагт 15-18 м/с байх нь нийт тохиолдлын 80% гаруй, 19-22 м/с байх нь 10% гаруй, 15-22 м/с байх нь 90% орчмыг эзэлнэ. Цасан ба шороон шуурганы нислэгт үзүүлдэг нэг нөлөө нь алсын барааны харагдац /АБХ/ бөгөөд судалгаанаас үзэхэд АБХ-ыг нийт тохиолдлын 65% нь 2км-с дотогш ортол, 50-иад хувь нь 1км-ээс, гуравны нэг орчим хувь нь 0.5км-с дотогш орж муутгадаг байна.

Орон шуурга: ихэвчлэн III-V сард тохиолдох ба говь тал нутгаар III сард, уулархаг нутаг болон Их нууруудын хотгорт IV сард хамгийн олон тохиолдоно. Цасан шуурга манай орны хангай говийн зааг нутаг, хээрийн бүсэнд олонтаа тохиолдоно. Орон шуургатай өдрийн газарзүйн тархацыг авч үзвэл нэг талаас өвлийн төгсгөлөөр Өвөрхангай, Дундговь, Сэлэнгийн районд циклон идэвхиждэг, нөгөө талаас Хангай, Хэнтийн уулсын хоорондох хөндийн нөлөөгөөр төвийн нутгийн баруун өмнөд хэсэгт жилд 5 хоногоос их байдаг бол зүүн аймгуудын нутгаар 6 хоногоос их, Говь-Алтай орчим 9 хоногоос их байдаг. Орон шуурганы тасралтгүй үргэлжлэх хугацааны 30-40% нь 1-3 цагийн хооронд оногдох бөгөөд 30 минутаас богино юмуу 12 цагаас удаан үргэлжилсэн орон шуурга цөөн тохиолдоно.

Шороон шуурга: Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн уулархаг нутгаар жилд 5 өдрөөс цөөн, говийн бүсэд 20-37 өдөр, Их нууруудын хотгорт 10-17 өдөр байдаг. Манай оронд шороон шуурганы хамгийн их давтагдалтай Алтайн чанад говь, Өмнөговийн Улаан нуурын район, Замын -Үүд орчим гэсэн 3 бүс байдаг. Дундад өргөргийн фронтын бүс хаврын улиралд манай нутаг дээгүүр хойш шилжиж циклоны үйлчлэл идэвхиждэгтэй холбоотойгоор шороон шуурганы давтагдлын 60% орчим нь энэ улиралд хүрэхгүй шахам ажиглагдана. Хангайн бүс нутаг, Их нууруудын хотгорт шороон шуурганы 60-80% нь 3 цагаас богино хугацаагаар үргэлжилдэг бол тал хээр, говийн бүсэд 12 цагаас давах тохиолдол цөөнгүй байдаг. Цасан ба шороон шуурганы нислэгт үзүүлдэг нэг нөлөө нь алсын барааны харагдац бөгөөд судалгаанаас үзэхэд нийт тохиолдлын 65% нь 2000м-с дотогш ортол, 50% орчим нь 1000м-ээс, гуравны нэг орчим хувь нь 500м-с дотогш муутгадаг байна.

Сэгсрэлт: Агаарын хөлөг нисэх явцад салхины хурд болон чиглэлийн гэнэтийн огцом өөрчлөлтөнд орж онгоцонд нөлөөлөх үзэгдлийг сэгсрэлт гэж нэрлэдэг. Турбулент хөдөлгөөний улмаас онгоцонд үзүүлэх сэгсрэлтийг цэлмэг тэнгэр дэх, үүлэн дэх, олгойдох урсгал дахь, уулын сэгсрэлт гэж ангилж болно. Конвекцийн хөдөлгөөн ба Сэмжин /Ci/ үүлний нөлөөгөөр долгиолог хөдөлгөөний улмаас цэлмэг тэнгэрт турбулент хөдөлгөөн ажиглагддаг. Долгиолог хөдөлгөөн нь хоёр өөр шинж чанартай агаарын массын зааг дээр үүсдэг. Цэлмэг тэнгэрт үүсдэг өөр нэг хүчтэй сэгсрэлт нь 7-10 км-ийн өндөрт ажиглагддаг салхи, температурын орны огцом өөрчлөлтийн орны зааг юм. Үүлэн дэх сэгсрэлт цэлмэг тэнгэрийг бодвол илүү эрчимтэй байдаг. Гэхдээ үүл бүрт босоо хөдөлгөөний эрчим өөр өөр байдагтай уялдан сэгсрэлтийн тархалт, эрчим нь янз бүр байдаг. Олгойдох урсгал дахь сэгсрэлт гол төлөв тропосферийн доод ба дунд хэсэгт ажиглагдана. Олгойдох урсгалын захын хэсэг рүү хүчтэй сэгсрэлт ажиглагдах ба олгойдох урсгалын хүйтэн талд нь дулаан талыг бодвол харьцангуй буюу бараг 1.5 дахин илүү сэгсрэлт үүсдэг. Уулын сэгсрэлт уулын оройн салхины шигүүсэл болж буй тэр мужид ажиглагдана. Уулын өндөр 1км-ээс их бол аль ч улиралд уулын долгион үүсч сэгсрэлт болох нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

Шар усны үер: Шар усны үер нь хаврын улиралд дулаарч агаарын температур нэмэгдэхийн хэрээр өвөл хөрлөсөн цас хайлахад уулархаг нутгаар голчлон тохиолдоно. Шар усны үер нь Монгол Алтайн нурууны голуудад үндсэндээ 4 дүгээр сарын дундуур, харин ус хурах талбай нь нэлээд өндөрт орших голын хаврын шар усны үер арай хожуу 4 дүгээр сарын сүүлч, 5 дугаар сарын дундуур эхэлнэ. Хөвсгөлийн уулс, Хангай, Хэнтэй нуруунаас эх авсан гол мөрөнд хаврын шар усны үер голын адгаар 4 дүгээр сарын эхний 10 хоногт, ус хурах талбайн ихэнх нь 2500 м-ээс дээш өндөрт хамрагдаж байвал 5 дугаар сарын эхний 10 хоногт ажиглагдана. Хаврын шар усны үерийн хамгийн их хэмжээ 1500 м-ээс доош өндөр бүхий ус хурах талбайтай голуудад мөн сарын хоёрдугаар арван хоногт тохиолдоно. Зөвхөн Монгол Алтайн нурууны голуудад хаврын шар усны үерийн хамгийн их хэмжээ арай хожуу, 6 дугаар сарын сүүлчээр ажиглагдана.

Түймэр: Хаврын улиралд хуурайшилт, салхи шуурга ихсэхтэй холбоотойгоор ой хээрийн түймэр гарах тохиолдол ихэсдэг. Нийт түймрийн 90 гаруй хувь нь хүний анхаарал болгоомжгүй байдлаас үүсэлтэй хэдий ч гарсан түймрийг илүү их аюултай болгодог нь цаг агаарын нөхцөл байдаг. Тал хээрийн өвс ургамлын хуурайшилт болон хурдтай салхины нөлөөлөл байдаг ба хээрийн түймэр нь ургамал, амьтан төдийгүй хүн ам эдийн засагт ихээхэн хүнд хохирол учруулдаг аюултай байгалийн үзэгдэл юм. Монгол орны цасан бүрхэцийн хиймэл дагуулын мэдээгээр боловсруулсан зураг мэдээг Ус, цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн http://icc.mn/index.php?menuitem=5&datatype=msnow хаягаар үзнэ үү.

2021 оны III сараас 2021 оны V сарын цаг агаарын урьдчилсан төлөв

2021 оны 3 дугаар сараас 2021 оны 5 дугаар сарын уур амьсгал

III сард Увс, Завханы зүүн, Хөвсгөлийн баруун, Төв, Сэлэнгийн зүүн хэсгээр -14…-20°C, Өмнөговийн нутаг, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговийн өмнөд хэсгээр +2…-4°C, бусад нутгаар -5...-12°C хүйтэн байдаг. IV сард Баян – Өлгий, Увс, Завхан, Архангайн зүүн хэсэг, Баянхонгор, Хөвсгөлийн хойд хэсгээр - 4…-10°C хүйтэн, Өмнөговийн нутаг, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговийн өмнөд хэсгээр +8...+12°C дулаан, бусад нутгаар +6...-2°C хүйтэн байдаг байна. Харин V сард Баян-Өлгий, Завхан, Хөвсгөл, Архангайн ихэнх нутгаар, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангайн хойд хэсгээр +5...+10°C, Говь-Алтай, Баянхонгор, Дорноговийн өмнөд, Өмнөговийн ихэнх нутгаар +15... +19°C, бусад нутгаар +10... +15°C дулаан байдаг байна. Хур тунадасны хувьд III сард Говь-Алтай, Баянхонгорын өмнөд, Өмнөговийн баруун хэсгээр 5–6 мм, бусад нутгаар 2–5 мм хүртэл хур тунадас ордог бол IV сард Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн уулархаг нутаг, Орхон–Сэлэнгийн сав, Дорнодын тал нутгаар 6–8 мм, бусад нутгаар 2–4 мм, V сард Увсын зүүн, Архангайн өмнөд, Булган, Хэнтийн зүүн хойд, Өвөрхангайн хойд, Сэлэнгийн баруун хэсгээр 21-30 мм, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дундговь, Дорноговийн ихэнх нутаг, Завханы баруун, Өвөрхангайн өмнөд хэсгээр 3-12 мм, бусад нутгаар 12-21 мм хүртэл хур тунадас ордог байна.

2021 оны III сараас 2021 оны V сарын цаг агаарын мэдээ

Гуравдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар Баян–Өлгий, Увс, Завхан, Хөвсгөлийн ихэнх нутаг, Архангай, Хэнтийн баруун, Баянхонгорын хойд, Төвийн зүүн хойд хэсгээр 10–22°C хүйтэн, Говь-Алтай, Баянхонгор, Дундговь, Дорноговийн өмнөд хэсэг болон Өмнөговийн ихэнх нутгаар 6°C хүйтнээс 2°C дулаан, бусад нутгаар 6–12°C хүйтэн байдаг. 3 дугаар сарын агаарын дундаж температур Говь – Алтай, Баянхонгорын өмнөд, Өмнөговийн баруун хэсгээр ОЖД–аас дулаан, бусад нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй байна. Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар Хөвсгөл, Архангай, Булган, Сэлэнгэ, Дорнодын нутаг, Завханы зүүн, Төв, Хэнтийн хойд хэсгээр 4–6 мм, бусад нутгаар 0–4 мм хур тунадас ордог. 3 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас Увс, Завхан, Хөвсгөл, Архангай, Булганы нутаг, Баянхонгор, Өвөрхангайн хойд, Сэлэнгэ, Төвийн баруун хэсгээр ОЖД–аас бага, Өмнөговийн нутаг, Говь – Алтай, Баянхонгорын өмнөд, Дорноговийн баруун өмнөд хэсгээр ОЖД – аас ахиу, бусад нутгаар дунджийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна.

Дөрөвдүгээр сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар Баян-Өлгий, Хөвсгөлийн ихэнх нутаг, Завханы зүүн, Архангай, Хэнтийн баруун, Баянхонгорын хойд, Төвийн зүүн хойд хэсгээр 0–8°C хүйтэн, Ховд, Говь–Алтайн зарим газар, Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговийн өмнөд хэсэг болон Өмнөговийн ихэнх нутгаар 6–12°C дулаан, бусад нутгаар 0–6°C дулаан байдаг. 4 дүгээр сарын агаарын дундаж температур Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Өмнөговь, Дундговь, Дорноговийн нутгаар ОЖД – аас дулаан, бусад нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй байна. Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар Хөвсгөл, Архангай, Булган, Сэлэнгийн нутаг, Төв, Хэнтий, Дорнодын хойд хэсгээр 8–10 мм, Ховд, Говь–Алтай, Баянхонгор, Өмнөговийн өмнөд хэсгээр 2–4 мм, бусад нутгаар 4–8 мм хур тунадас ордог. 4 дүгээр сарын нийлбэр хур тунадас Баян – Өлгий, Ховд, Говь–Алтай, Өмнөговийн ихэнх нутаг, Баянхонгорын өмнөд хэсгээр ОЖД–аас ахиу, бусад нутгаар дунджийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна.

Тавдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар Баян-Өлгий, Хөвсгөлийн ихэнх нутаг, Завханы зүүн, Архангайн баруун, Баянхонгорын хойд, Төвийн зүүн хойд хэсгээр 6°C хүйтнээс 8°C дулаан, Өмнөговь, Дорноговийн ихэнх нутаг, Говь–Алтай, Баянхонгорын өмнөд хэсгээр 14–22°C дулаан, бусад нутгаар 8–14°C дулаан байдаг. 5 дугаар сарын агаарын дундаж температур Баян–Өлгий, Ховдын нутаг, Говь–Алтайн баруун хэсгээр ОЖД – аас хүйтэн, бусад нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй байна. Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар Хөвсгөл, Архангай, Булган, Сэлэнгийн нутаг, Төв, Хэнтий, Дорнодын хойд хэсгээр 25 – 30 мм, Ховд, Говь–Алтай, Өмнөговийн нутаг, Баянхонгор, Дундговь, Дорноговийн өмнөд хэсгээр 4 – 10 мм, бусад нутгаар 10 – 24 мм хур тунадас ордог. 5 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас нийт нутгаар ОЖД – ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Зөвлөмж

Агаарын дундаж температур хугацааны эхээр говийн нутгаар, дунд үеэр говь талын нутгаар ОЖД–аас дулаан байх бол хугацааны сүүлчээр Алтайн нуруугаар ОЖД–аас хүйтэн, бусад нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй байна. Хур тунадасны хувьд 3 дугаар сард Хангайн нуруу болон Хөвсгөлийн уулархаг нутгаар ОЖД–аас бага, говийн бүс нутгаар ОЖД – аас ахиу, 4 дүгээр сард Алтайн уулс болон говийн нутгаар ОЖД–аас ахиу бусад нутгаар ОЖД – ийн орчим байх төлөвтэй байна. Түүнчлэн хаврын эхэн үеэр буюу 3 дугаар сард говь талын нутгаар, 4 дүгээр сард ихэнх нутгаар салхи шуурга ОЖД–аас ихтэй байж болзошгүй байгаа тул малчид, ард иргэд салхи шуурганы аюулаас сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна.

МАНПИНГ-н Холбоо, Навигаци, Ажиглалтын ажлын хэсгийн нэгдсэн хурал цахимаар болж байна.

МАНПИНГ-н Холбоо, Навигаци, Ажиглалтын ажлын хэсгийн нэгдсэн хурал цахимаар болж байна.

Холбоо, Навигаци, Ажиглалтын ажлын хэсгийн нэгдсэн хуралдаан цахимаар 12 сарын 09-ний өдөр 09 цагаас 12 цагийн хооронд болж байна. Хуралд тус төвийн дарга Б.Баньдсүрэн, Чанарын менежер Д.Ганбат, Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, Дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Басбиш, Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай, Сүлжээ мэдээллийн сангийн инженер А.Баярмаа нар оролцож байна.

МАНПИНГ-ийн Нислэгийн хөдөлгөөний менежмент, цаг уурын дэд ажлын хэсгийн хуралд цахимаар оролцлоо.

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг  (МАНПИНГ)-ийн 
Нислэгийн хөдөлгөөний менежмент, цаг уурын дэд ажлын хэсгийн 
хуралд цахимаар амжилттай оролцлоо.

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг  (МАНПИНГ)-ийн Нислэгийн хөдөлгөөний менежмент, цаг уурын дэд ажлын хэсгийн хурал 2020 оны 12 сарын 03-ны 13:00 цагаас 17:00 цагийн хооронд цахимаар амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус хуралд Нислэгийн цаг уурын төвөөс Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар “Чингис Хаан ОУНБ-ын салхины судалгааны зарим үр дүнгийн талаар” сэдэвтэй илтгэл тавьсан. Хуралд тус төвийн дарга Б.Баньдсүрэн, Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, Чанарын менежер Д.Ганбат, Дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Басбиш, Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай, Сүлжээ мэдээллийн сангийн инженер А.Баярмаа нар оролцлоо.

ICAO APAC-н цаг уурын дэд ажлын хэсгийн хурал, семинарт оролцож байна.

ОУИНБ-ын Ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын 
дэд ажлын хэсгийн хурал, семинарт оролцож байна.

ОУИНБ-ын Ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын дэд ажлын хэсгийн хурал, семинар 2020 оны 11 сарын 30-ны 11:00 цагаас 13:00 цагийн хооронд цахимаар болж байна. Тус хуралд НААХЗА-ны ААНХХ-ийн байцаагч Д.Маасүрэн, тус төвийн Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, Чанарын менежер Д.Ганбат, Дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Басбиш, Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай нар оролцож байна.

(APANPIRG/MET SG24) 24 дүгээр хуралд цахимаар амжилттай зохион байгуулагдлаа.

ОУИНБ-ын Ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын дэд ажлын хэсгийн

(APANPIRG/MET SG24) 24 дүгээр хуралд цахимаар амжилттай зохион байгуулагдлаа.

ОУИНБ-ын Ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын дэд ажлын хэсгийн (APANPIRG/MET SG24) 24 дүгээр хурал 2020 оны 11 сарын 16-наас 20-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулагдсан. Тус хуралд 31 улс орны 138 төлөөлөгчид оролцлоо.  Энэхүү хурлаар нийт 31 улс 8 чиглэлээр нисэхийн цаг уурын хэрэгцээ, шаардлага, мэдээлэл солилцоо, үйлчилгээний чиглэлээр цаашид авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж буй төсөл, үүссэн хүндрэл бэрхшээл, харилцан мэдээлэл солилцоо, хэлэлцүүлэг зэрэг  54 асуудал  25 ажлын хуудас “WP”, 29 мэдээлэх хуудас “IPs”  хэлэлцсэн. Мөн цаг уурын мэдээлэл солилцооны загвар IWXXM -ыг Чикагогийн  конвенцийн Хавсралт 3-т орж буй 79 дэх нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн. Монгол улсын төлөөлөгчид ROBEX Handbook (Бүсийн цаг уурын мэдээлэл солилцооны гарын авлага) -ийн шинэчлэлд Хөшигийн хөндий дэх Чингис хаан олон улсын нисэх буудал (ZMCK)-ийн тухай мэдээллийг оруулах саналаа хүргүүлж хэлэлцүүллээ.

ОУИНБ-ын Ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын дэд ажлын хэсгийн (APANPIRG/MET SG24) 24 дүгээр хуралд цахимаар оролцож байна.

ОУИНБ-ын Ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын дэд ажлын хэсгийн (APANPIRG/MET SG24) 24 дүгээр хурал 2020 оны 11 сарын 16-наас 20-ны өдрүүдэд цахимаар болж байна. Хуралд ИНЕГ-ын НААХЗА-ны ААНХХ-ийн байцаагч Д.Маасүрэн, тус төвийн Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай нар оролцож байна.

Дэлхийн цаг уурын байгууллага, олон улсын агаарын тээврийн холбоо хамтран агаарын хөлгийн цаг уурын мэдээний чанарыг сайжруулахаар болов

Дэлхийн цаг уурын байгууллага, олон улсын агаарын тээврийн холбоо хамтран агаарын хөлгийн цаг уурын мэдээний чанарыг сайжруулахаар болов

Олон улсын агаарын тээврийн холбоо (IATA), Дэлхийн цаг уурын байгууллага нь арилжааны нисэх хөлөгөөс цаг уурын мэдээг автоматаар мэдээлэх, дамжуулах ажлыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Уг гэрээ нь одоо байгаа ДЦУБ-ын Нислэгийн цаг уурын мэдээ дамжуулах систем (AMDAR)-г өргөжүүлж, мэдээлэл багатай газруудыг бүхэлд нь мэдээллээр хангах зорилготой юм. Энэ хүрээнд шинээр олон авиа компаниудыг хамруулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд одоогоор 40 авиа компаний хэдэн мянган зорчигч тээврийн болон ачааны агаарын хөлөгүүд тус системд нэгдээд байна. ДЦУБ-ын Нислэгийн цаг уурын мэдээ дамжуулах систем (AMDAR) нь өдөрт 800 000 гаруйн өндөр чанартай ажиглалтыг хүлээн авдаг, үүнд агаарын температур, салхины хурд, чийг, хийн хуйлралт зэрэг мэдээлэл багтана. Гэсэн хэдий ч COVID-19-ийн хямралын улмаас 2020 оны 3-р сараас хойш агаарын тээврийн үйл ажиллагаа доголдож, нислэгийн тоо огцом буурснаас болж агаарын хөлгөөс авдаг цаг уурын мэдээ 90 хувь хүртэл буурсан байна. Ийм үр ашигтай байдлын нэг нь Нислэгийн цаг уурын мэдээ дамжуулах системийн мэдээлэл сайжирсны үр дүнд цаг агаарын урьдчилсан мэдээг болон цаг уурын бусад мэдээллийг сайжруулж ашиглах явдал юм.

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам”-ын 1 дүгээр дэвтэрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэг

Олон Улсын Иргэний Нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 3-т орж буй 79 дэх нэмэлт, өөрчлөлттэй  холбоотойгоор “Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам”-ын 1 дүгээр дэвтэрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэг болж байна. Хэлэлцүүлэгт НААХЗА-ны ААНХХ-ийн байцаагч Д.Маасүрэн, ИНҮТ-ийн ОХЗЛабораторийн хэмжил зүйн инженер Б.Бямбадорж, Төвийн дарга Б.Баньдсүрэн болон холбогдох албан тушаалтнууда оролцлоо.