Аудит шалгалт амжилттай явагдаж дууслаа

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар тус төвд Нислэгийг цаг уурын мэдээллээр хангах үйлчилгээнд Чанарын менежментийн тогтолцоог ISO9001:2015 (Монгол улсын МNS ISO9001:2016) олон улсын стандартын шаардлагын дагуу хэрэгжүүлж, сайжруулж, хадгалж буй үйл явцад баталгаажуулалтын аудит 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй /7-8 өдрүүдэд/ явагдаж дууслаа.

Posted in Uncategorized.