Морин-Уул локаторын станцын замын цасыг цэвэрлэв 

Монгол орны төвийн бүс нутгийн байгалийн онц аюултай үзэгдлийг илрүүлэх, нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангасан цаг уурын локаторын мэдээгээр үйлчлэх үүрэг бүхий тус төвийн Морин-Уул локаторын станцын зам дарагдаж, ээлжийн ажилтнуудыг хүргэхэд хүндрэлтэй болсон тул өөрсдийн хүчээр замын цасыг цэвэрлэж, ажил хэвийн явагдах боломжтой боллоо.

Posted in Uncategorized.